Contact

      Voorstraat 229
      3311 EP Dordrecht       
      06-16970794

      info@totaaladministratie.nl

      Contactformulier

Disclaimer

Website www.totaaladministratie.nl wordt beheerd door Totaal Administratieve Dienstverlening. Hierop zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Informatie van derden

•Op de website wordt verwezen naar diensten, producten en informatie van derden. Gebruik maken van deze informatie is voor eigen rekening en risico.

Functie

•Totaal Administratieve Dienstverlening beheert de website zorgvuldig. Totaal Administratieve Dienstverlening is echter niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

•Totaal Administratieve Dienstverlening heeft  het recht om de informatie op deze website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan aankondiging te doen.

•Totaal Administratieve Dienstverlening garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

•Gebruik maken van de geboden informatie is voor eigen rekening en risico.

•Gebruik maken van deze website en/of software dat het gebruik van andere bezoekers of het functioneren van deze website stoort, is verboden.

Aansprakelijkheid

•Totaal Administratieve Dienstverlening aanvaardt geen aansprakelijkheid na gebruik  van deze website. Hieronder vallen bijv. defecten, virussen en verlies van gegevens.

Eigendom

•Totaal Administratieve Dienstverlening behoudt alle rechten met betrekking tot alle op de website gepresenteerde informatie. Behalve het printen van de geboden informatie voor eigen gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder schriftelijke toestemming van Totaal Administratieve Dienstverlening, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken.

•Het is niet toegestaan naar deze website te hyperlinken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Totaal Administratieve Dienstverlening.

Nederlands Recht

•Op deze website is het Nederlands Recht van toepassing.

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder dossiernummer: 17280933.